[Updated on Apr. 18] Integration of CiNii Articles into CiNii Research

Highly polarized very cold neutrons through a permanent magnet quadrupole

Bibliographic Information

Title
Highly polarized very cold neutrons through a permanent magnet quadrupole
Author
Kaoru Taketani, Kenji Mishima, Takashi Ino, Tamaki Yoshioka, Suguru Muto, Takahiro Morishima, Hirohiko M.Shimizu, Takayuki Oku, Junichi Suzuki, Takenao Shinohara, Kenji Sakai, Hiromi Sato, Katsuya Hirota, Yoshie Otake, Masaaki Kitaguchi, Masahiro Hino, Yoshichika Seki, Yoshihisa Iwashita, Masako Yamada, Masahiro Ichikawa, et al.

Journal

Related Projects

See more

Details

  • CRID
    1010282257419662091
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN

Report a problem

Back to top