[Updated on Oct. 4] Integration of CiNii Articles into CiNii Research from April 1, 2022

Genomic profiling of renal cell carcinoma in patients with end-stage renal disease

Bibliographic Information

Title
Genomic profiling of renal cell carcinoma in patients with end-stage renal disease
Author
Toru Inoue, Keiko Matsuura, Taichiro Yoshimoto, Lam Tung Nguyen, Yoshiyuki Tsukamoto, Chisato Nakada, Naoki Hijiya, Takahiro Narimatsu, Takeo Nomura, Fuminori Sato, Yoji Nagashima, Kenji Kashima, Shingo Hatakeyama, Chikara Ohyama, Kazuyuki Numakura, Tomonori Habuchi, Masayuki Nakagawa, Masao Seto, Hiromitsu Mimata and Masatsugu Moriyama

Journal

Citations (0)*help

See more

References(0)*help

See more

Related Articles

See more

Related Data

See more

Related Books

See more

Related Dissertations

See more

Related Projects

See more

Related Products

See more

Details

  • CRID
    1010000782185107712
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN
Back to top