[Updated on Oct. 4] Integration of CiNii Articles into CiNii Research from April 1, 2022

(No Title)

Bibliographic Information

Title
(No Title)
Author
Miki Hara-Yokoyama, Mutsuko Kukimoto-Niino, Kazue Terasawa, Satoru Harumiya, Katarzyna A. Podyma-Inoue, Nobumasa Hino, Kensaku Sakamoto, Satsuki Itoh, Noritaka Hashii, Yoko Hiruta, Nana Kawasaki, Chiemi Mishima- Tsumagari, Yoko Kaitsu, Tomoko Matsumoto, Motoaki Wakiyama, Mikako Shirouzu, Takeshi Kasama, Hiroshi Takayanagi, Nakako Utsunomiya-Tate, Kiyoshi Takatsu, Toshiaki Katada, Yoshio Hirabayashi, Shigeyuki Yokoyama and Masaki Yanagishita

Journal

Citations (0)*help

See more

References(0)*help

See more

Related Articles

See more

Related Data

See more

Related Books

See more

Related Dissertations

See more

Related Projects

See more

Related Products

See more

Details

  • CRID
    1010282257152919042
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN
Back to top