Ultrasound measurements on the skutterudite compound SmOs4P12

Bibliographic Information

Title
Ultrasound measurements on the skutterudite compound SmOs4P12
Author
Yoshiki Nakanishi, Gen Koseki, Dai Tamura, Kohei, Kurita, Takeshi Saito, Minoru, Koseki, Mitsuteru Nakamura, Masahito Yoshizawa, Yuya Koyota, Chihiro Sekine and Takehiko Yagi

Journal

Related Projects

See more

Details

  • CRID
    1010282257184783507
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN

Report a problem

Back to top